No4253模特苏小曼babyface经典猩红衬衫半脱露蕾丝内衣完美诱惑写真46P苏小曼秀人网

No4253模特苏小曼babyface经典猩红衬衫半脱露蕾丝内衣完美诱惑写真46P苏小曼秀人网

经曰:虚邪不能独伤人,必因身形之虚而后客之也。此解水气之法,当用小青龙,非谓解后仍用小青龙也张璐曰:风寒挟水饮,为病在表者,故不渴。

然治痞之法,无出诸泻心汤。谷气者,即胃气也,言胃中热气随大便而下流也。

 言膈气与邪气相格拒而为痛也。至于火刑肺金,不得下降,而用二陈者,此又失之疏也。

栀子苦能涌泄,寒能胜热,豆豉轻腐上行,佐栀子使邪热上越于口,庶一吐而胸中舒,烦热解方有执曰:窒者,邪热壅滞而窒寒,未至于痛,较痛为轻也。病人藏无他病,时发热自汗出而不愈者,此卫气不和也。

至如十枣汤与下篇之桂枝去芍药加白术茯苓汤二方,皆治饮家有表里证者。心中结痛过下里寒也,故曰未欲解也。

受气有里实里燥,所以下法有应大应小。沈明宗曰:太阳之邪从皮毛而入,郁逆肺气,以故作喘。

Leave a Reply